Data ogłoszenia: 2019-09-26
Nr postępowania: AZZP.243.71.2019
Nazwa postępowania: Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektroniki
Kategoria: Dostawy
Ogłoszenie:

Ogłoszenie nr 602364-N-2019 z dnia 2019-09-26 r. 

Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektroniki

Termin składania ofert: 2019-10-04, godzina: 10:00

Nowy termin składania ofert: 2019-10-08, godzina: 10:00

Dnia 02.10.2019 r. - dodano Modyfikację treści SIWZ, Odpowiedzi na pytania oraz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540208192

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (2)