Data ogłoszenia: 2019-10-01
Nr postępowania: AZZP.243.72.2019
Nazwa postępowania: Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej
Kategoria: Dostawy
Ogłoszenie:

Ogłoszenie nr 603756-N-2019 z dnia 2019-10-01 r. 

Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału technologii i Inżynierii Chemicznej


Termin składania ofert: 2019-10-09, godzina: 10:00

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (1)