Data ogłoszenia: 2019-10-02
Nr postępowania: AZZP.243.66.2019
Nazwa postępowania: Dostawa monitorów multimedialnych
Kategoria: Dostawy
Ogłoszenie:

Ogłoszenie nr 604837-N-2019 z dnia 2019-10-02 r. 

Dostawa monitorów multimedialnych


Termin składania ofert: 2019-10-10, godzina: 10:00

Nowy termin składania ofert: 2019-10-15, godzina: 10:00

UWAGA!
Dnia 08.10.2019 - dodano modyfikację SIWZ, odpowiedzi na pytania oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (1)