Data ogłoszenia: 2019-10-03
Nr postępowania: AZZP.243.75.2019
Nazwa postępowania: Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej
Kategoria: Dostawy
Ogłoszenie:

Ogłoszenie nr 605127-N-2019 z dnia 2019-10-03 r.

Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej

Termin składania ofert: 11.10.2019 r. godz. 10:00

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (1)