Data ogłoszenia: 2019-10-09
Nr postępowania: AZZP.243.67.2019
Nazwa postępowania: System IT do zarządzania uczelnią - dostawa narzędzia kontroli dostępu NAC
Kategoria: Dostawy
Ogłoszenie:

Ogłoszenie nr 608018-N-2019 z dnia 2019-10-09 r.

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich: System IT do zarządzania uczelnią - dostawa narzędzia kontroli dostępu NAC

Termin składania ofert: 2019-10-17, godzina: 10:00


UWAGA!: Nowy termin składania ofert: 2019-10-22, godzina: 10:00

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (1)