Data ogłoszenia: 2019-10-10
Nr postępowania: AZZP.243.78.2019
Nazwa postępowania: Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
Kategoria: Dostawy
Ogłoszenie:

Ogłoszenie nr 608122-N-2019 z dnia 2019-10-10 r. 

Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP


Termin składania ofert: 2019-10-18 godzina: 10:00

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (1)