Data ogłoszenia: 2019-10-10
Nr postępowania: AZZP.243.77.2019
Nazwa postępowania: Dostawa komputerów przenośnych dla Jednostek Organizacyjnych UTP
Kategoria: Dostawy
Ogłoszenie:

Ogłoszenie nr 608239-N-2019 z dnia 2019-10-10 r.

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich:

Dostawa komputerów przenośnych dla Jednostek Organizacyjnych UTP

Termin składania ofert: 18.10.2019 r. godz. 10:00

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (1)