Data ogłoszenia: 2019-10-16
Nr postępowania: AZZP.243.80.2019
Nazwa postępowania: Dostawa komputerów przenośnych dla Wydziału Inżynierii Mechaniczne
Kategoria: Dostawy
Ogłoszenie:

Ogłoszenie nr 610481-N-2019 z dnia 2019-10-16 r.

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich:

Dostawa komputerów przenośnych dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej

Termin składania ofert: 24.10.2019 r. godz. 10:00

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (1)