Data ogłoszenia: 2019-10-23
Nr postępowania: AZZP.243.86.2019
Nazwa postępowania: Dostawa mebli biurowych
Kategoria: Dostawy
Ogłoszenie:

Ogłoszenie nr 613536-N-2019 z dnia 2019-10-23 r. 

Dostawa mebli biurowych


Termin składania ofert: 2019-10-31 godzina: 10:00

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (1)