Data ogłoszenia: 2019-10-25
Nr postępowania: AZZP.243.87.2019
Nazwa postępowania: Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
Kategoria: Dostawy
Ogłoszenie:

Ogłoszenie nr 614522-N-2019 z dnia 2019-10-25 r. 

Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP


Termin składania ofert: 2019-11-04 godzina: 10:00

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (1)