Data ogłoszenia: 2019-10-25
Nr postępowania: AZZP.243.83.2019
Nazwa postępowania: Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
Kategoria: Dostawy
Ogłoszenie:

Ogłoszenie nr 614146-N-2019 z dnia 2019-10-25 r.

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich:

Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP

Termin składania ofert: 04.11.2019 r. godz. 10:00

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (1)