Data ogłoszenia: 2019-10-29
Nr postępowania: AZZP.243.81.2019
Nazwa postępowania: Dostawa mebli laboratoryjnych dla Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii
Kategoria: Dostawy
Ogłoszenie:

Ogłoszenie nr 615267-N-2019 z dnia 2019-10-29 r.

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich:

Dostawa mebli laboratoryjnych dla Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii

Termin składania ofert: 06.11.2019 r. godz. 10:00

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (1)