Data ogłoszenia: 2019-10-31
Nr postępowania: AZZP.243.89.2019
Nazwa postępowania: Dostawa urządzenia do badania właściwości mechanicznych oraz cech strukturalnych jaj oraz produktów mięsnych
Kategoria: Dostawy
Ogłoszenie:

Ogłoszenie nr 616418-N-2019 z dnia 2019-10-31 r.

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich:

Dostawa urządzenia do badania właściwości mechanicznych

oraz cech strukturalnych jaj oraz produktów mięsnych

Termin składania ofert: 08.11.2019 r. godz. 10:00

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (1)