Data ogłoszenia: 2019-10-31
Nr postępowania: AZZP.243.92.2019
Nazwa postępowania: Przygotowanie projektu graficznego, wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej dot. projektu: „Termomodernizacja budynków (3.1 i 3.2) Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego wraz z wymianą oświetlenia wewnętrznego”
Kategoria: Dostawy
Ogłoszenie:

Ogłoszenie nr 617491-N-2019 z dnia 2019-10-31 r.

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich:

Przygotowanie projektu graficznego, wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej dot. projektu: „Termomodernizacja budynków (3.1 i 3.2) Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego wraz z wymianą oświetlenia wewnętrznego”

Termin składania ofert: 08.11.2019 r. godz. 10:00

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (3)