Data ogłoszenia: 2019-11-05
Nr postępowania: AZZP.243.91.2019
Nazwa postępowania: Dostawa sprzętu komputerowego dla realizacji zadania związanego ze stwarzaniem studentom i doktorantom niepełnosprawnym, warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na uczelnię w celu odbywania kształcenia, kształceniu i prowadzeniu działalności n
Kategoria: Dostawy
Ogłoszenie:

Ogłoszenie nr 617868-N-2019 z dnia 2019-11-05 r. 

Dostawa sprzętu komputerowego dla realizacji zadania związanego ze stwarzaniem studentom i doktorantom niepełnosprawnym, warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na uczelnię w celu odbywania kształcenia, kształceniu i prowadzeniu działalności naukowej

Termin składania ofert: 2019-11-13 godzina: 10:00

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (1)