Data ogłoszenia: 2019-11-08
Nr postępowania: AZZP.243.90.2019
Nazwa postępowania: Dostawa oprogramowania do projektowania graficznego dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej
Kategoria: Dostawy
Ogłoszenie:

Ogłoszenie nr 619630-N-2019 z dnia 2019-11-08 r.

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich: Dostawa oprogramowania do projektowania graficznego dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej

Termin składania ofert: 18.11.2019 r. godz. 10:00

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (1)