Data ogłoszenia: 2019-11-13
Nr postępowania: AZZP.243.94.2019
Nazwa postępowania: Przygotowanie projektu graficznego, wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej dot. projektu: „Termomodernizacja budynków (3.1 i 3.2) Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego wraz z wymianą oświetlenia wewnętrznego”
Kategoria: Dostawy
Ogłoszenie:

Ogłoszenie nr 621604-N-2019 z dnia 2019-11-13 r.

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich:

Przygotowanie projektu graficznego, wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej dot. projektu: „Termomodernizacja budynków (3.1 i 3.2) Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego wraz z wymianą oświetlenia wewnętrznego”

Termin składania ofert: 21.11.2019 r. godz. 10:00

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (1)