Data ogłoszenia: 2019-11-14
Nr postępowania: AZZP.243.85.2019
Nazwa postępowania: Dostawa oprogramowania w ramach projektu "System cross-belt do zautomatyzowanego sortowania ładunków jednostkowych metodą dwuetapową”
Kategoria: Dostawy
Ogłoszenie:

Ogłoszenie nr 622455-N-2019 z dnia 2019-11-14 r.

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich:

Dostawa oprogramowania w ramach projektu "System cross-belt do zautomatyzowanego sortowania ładunków jednostkowych metodą dwuetapową”

Termin składania ofert: 22.11.2019 r. godz. 10:00

UWAGA!: Nowy termin składania ofert: 02.12.2019 r. godz. 10:00

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (1)