Data ogłoszenia: 2019-11-14
Nr postępowania: AZZP.243.95.2019
Nazwa postępowania: Dostawa sprzętu do modernizacji sieci bezprzewodowej UTP
Kategoria: Dostawy
Ogłoszenie:

Ogłoszenie nr 622751-N-2019 z dnia 2019-11-14 r.


Dostawa sprzętu do modernizacji sieci bezprzewodowej UTP


Termin składania ofert: 2019-11-22 godzina: 10:00


2019-11-19 - Zamieszono odpowiedzi na pytania i modyfikację treści SIWZ

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (1)