Data ogłoszenia: 2019-11-20
Nr postępowania: AZZP.243.98.2019
Nazwa postępowania: Dostawa komputerów przenośnych dla Jednostek Organizacyjnych UTP
Kategoria: Dostawy
Ogłoszenie:

Ogłoszenie nr 624567-N-2019 z dnia 2019-11-20 r. 

Dostawa komputerów przenośnych dla Jednostek Organizacyjnych UTP


Termin składania ofert: 2019-11-28 godzina: 10:00

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (1)