Data ogłoszenia: 2019-11-26
Nr postępowania: AZZP.243.99.2019
Nazwa postępowania: Rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów przewozowych
Kategoria: Dostawy
Ogłoszenie:

Ogłoszenie nr 626928-N-2019 z dnia 2019-11-26 r. 

Rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów przewozowych


Termin składania ofert: 2019-12-04 godzina: 10:00

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (1)