Data ogłoszenia: 2019-12-04
Nr postępowania: AZZP.243.102.2019
Nazwa postępowania: Dostawa licencji do korzystania z oprogramowania biurowego
Kategoria: Dostawy
Ogłoszenie:

Ogłoszenie nr 632229-N-2019 z dnia 2019-12-04 r.


Dostawa licencji do korzystania z oprogramowania biurowego


Termin składania ofert: 2019-12-12 godzina: 10:00UWAGA!
2019-12-09  Zamieszono odpowiedzi na pytania

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (1)