Data ogłoszenia: 2019-12-13
Nr postępowania: AZZP.243.84.2019
Nazwa postępowania: Dostawa elementów hybrydowej multimedialnej sceny mobilnej
Kategoria: Dostawy
Ogłoszenie:

Dostawa elementów hybrydowej multimedialnej sceny mobilnejZamówienie o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych


Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/291627

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (0)