Data ogłoszenia: 2020-01-14
Nr postępowania: AZZP.243.002.2020
Nazwa postępowania: Dostawa aparatury pomiarowej
Kategoria: Dostawy
Ogłoszenie:

Ogłoszenie nr 502795-N-2020 z dnia 2020-01-14 r.


Dostawa aparatury pomiarowej

Termin składania ofert: 2020-01-22 godzina: 10:00

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (1)