Data ogłoszenia: 2020-01-23
Nr postępowania: AZZP.243.007.2020
Nazwa postępowania: Dostawa sprzętu komputerowego
Kategoria: Dostawy
Ogłoszenie:

Ogłoszenie nr 505736-N-2020 z dnia 2020-01-23 r.


Dostawa sprzętu komputerowego

Termin składania ofert: 2020-01-31 godzina: 10:00

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (1)