Data ogłoszenia: 2020-01-27
Nr postępowania: AZZP.243.006.2020
Nazwa postępowania: Dostawy sukcesywne oleju napędowego i opałowego
Kategoria: Dostawy
Ogłoszenie:

Ogłoszenie nr 506227-N-2020 z dnia 2020-01-27 r.

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich: Dostawy sukcesywne oleju napędowego i opałowego

Termin składania ofert: 04.02.2020 r. godz. 10:00

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (2)