Data ogłoszenia: 2020-02-04
Nr postępowania: AZZP.243.005.2020
Nazwa postępowania: Dostawa oprogramowania w ramach projektu "System cross-belt do zautomatyzowanego sortowania ładunków jednostkowych metodą dwuetapową”
Kategoria: Dostawy
Ogłoszenie:

Ogłoszenie nr 507358-N-2020 z dnia 04.02.2020 r. 

Dostawa oprogramowania w ramach projektu "System cross-belt
do zautomatyzowanego sortowania ładunków jednostkowych metodą dwuetapową”

 Termin składania ofert: 2020-02-13 godzina: 10:00

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (1)