Data ogłoszenia: 2020-02-06
Nr postępowania: AZZP.243.9.2020
Nazwa postępowania: Sukcesywne dostawy materiałów biurowych dla Jednostek Organizacyjnych UTP
Kategoria: Dostawy
Ogłoszenie:

Ogłoszenie nr 509763-N-2020 z dnia 2020-02-06 r. 

Sukcesywne dostawy materiałów biurowych dla Jednostek organizacyjnych UTP

Termin składania ofert: 2020-02-14 godzina: 10:00


Nowy Termin składania ofert: 2020-02-19 godzina: 10:00


Dnia 11.02.2020 r. dodano modyfikację treści SIWZ

Dnia 13.02.2020 r. dodano modyfikację treści SIWZ

Dnia 14.02.2020 r. dodano modyfikację treści SIWZ i odpowiedzi na pytania

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (5)