Data ogłoszenia: 2020-02-12
Nr postępowania: AZZP.243.012.2020
Nazwa postępowania: Zaprojektowanie i wykonanie uniwersalnego, modułowego systemu ram nośnych do montażu siłowników hydraulicznych z osprzętem
Kategoria: Dostawy
Ogłoszenie:

Zaprojektowanie i wykonanie uniwersalnego, modułowego systemu ram nośnych do montażu siłowników hydraulicznych z osprzętem


Zamówienie o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/313863

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (0)