Data ogłoszenia: 2020-03-24
Nr postępowania: AZZP.243.019.2020
Nazwa postępowania: Dostawa oraz montaż systemu do precyzyjnego, bezobsługowego nawadniania deszczownią mostową poruszającą się frontalnie z systemem precyzyjnego nawadniania
Kategoria: Dostawy
Ogłoszenie:

Ogłoszenie nr 526230-N-2020 z dnia 2020-03-24 r. 

Dostawa oraz montaż systemu do precyzyjnego, bezobsługowego nawadniania deszczownią mostową poruszającą się frontalnie z systemem precyzyjnego nawadniania

Termin składania ofert: 2020-04-01 godzina: 10:00

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (2)