Data ogłoszenia: 2020-03-30
Nr postępowania: AZZP.243.021.2020
Nazwa postępowania: Dostawa części do budowy prototypu sortera w ramach projektu "System cross-belt do zautomatyzowanego sortowania ładunków jednostkowych metodą dwuetapową”
Kategoria: Dostawy
Ogłoszenie:

Ogłoszenie nr 527766-N-2020 z dnia 30.03.2020 r. 

Dostawa części do budowy prototypu sortera w ramach projektu "System cross-belt do zautomatyzowanego sortowania ładunków jednostkowych metodą dwuetapową”

 Termin składania ofert: 09.04.2020 r. godzina: 10:00

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (1)