Data ogłoszenia: 2020-04-16
Nr postępowania: AZZP.243.27.2020
Nazwa postępowania: Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
Kategoria: Dostawy
Ogłoszenie:


Ogłoszenie nr 531476-N-2020 z dnia 2020-04-16 r. 

Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP


Termin składania ofert: 2020-04-27 godzina: 10:00

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (2)