Data ogłoszenia: 2020-05-07
Nr postępowania: AZZP.243.025.2020
Nazwa postępowania: Dostawa oleju napędowego
Kategoria: Dostawy
Ogłoszenie:

Ogłoszenie nr 537573-N-2020 z dnia 2020-05-07 r.

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich:

Dostawa oleju napędowego

Termin składania ofert: 2020-05-15 godzina: 10:00

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (2)