Data ogłoszenia: 2020-05-13
Nr postępowania: AZZP.243.031.2020
Nazwa postępowania: Dostawa elementów naczepy hybrydowej multimedialnej sceny mobilnej
Kategoria: Dostawy
Ogłoszenie:

Ogłoszenie nr 539699-N-2020 z dnia 2020-05-13 r.

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich: Dostawa elementów naczepy hybrydowej multimedialnej sceny mobilnej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy


Termin składania ofert: 21.05.2020 r. godzina: 10:00

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (1)