Data ogłoszenia: 2020-05-15
Nr postępowania: AZZP.243.032.2020
Nazwa postępowania: Zakup bezzałogowych statków powietrznych do celów szkoleniowych
Kategoria: Dostawy
Ogłoszenie:

Ogłoszenie nr 539798-N-2020 z dnia 2020-05-15 r. 

Zakup bezzałogowych statków powietrznych do celów szkoleniowych

 Termin składania ofert: 2020-05-25 godzina: 10:00

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (1)