Data ogłoszenia: 2020-05-22
Nr postępowania: AZZP.243.033.2020
Nazwa postępowania: Dostawa elementów konstrukcyjnych hybrydowej multimedialnej sceny mobilnej
Kategoria: Dostawy
Ogłoszenie:

Ogłoszenie nr 543017-N-2020 z dnia 2020-05-22 r.

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich: Dostawa elementów konstrukcyjnych hybrydowej multimedialnej sceny mobilnej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – DostawyTermin składania ofert: 01.06.2020 r. godzina: 10:00

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (2)