Data ogłoszenia: 2020-05-22
Nr postępowania: AZZP.243.034.2020
Nazwa postępowania: Dostawa części do budowy prototypu sortera w ramach projektu "System cross-belt do zautomatyzowanego sortowania ładunków jednostkowych metodą dwuetapową”
Kategoria: Dostawy
Ogłoszenie:

Ogłoszenie nr 543040-N-2020 z dnia 2020-05-22 r.

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich: Dostawa części do budowy prototypu sortera w ramach projektu "System cross-belt do zautomatyzowanego sortowania ładunków jednostkowych metodą dwuetapową”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy


Termin składania ofert: 01.06.2020 r. godzina: 10:00

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (2)