Data ogłoszenia: 2020-05-29
Nr postępowania: AZZP.243.035.2020
Nazwa postępowania: Dostawa servohydraulicznego systemu do badań zmęczeniowych
Kategoria: Dostawy
Ogłoszenie:

Ogłoszenie nr 543987-N-2020 z dnia 2020-05-29 r.

Dostawa servohydraulicznego systemu do badań zmęczeniowych 

Termin składania ofert: 2020-06-08 godzina: 10:00

Termin składania ofert: 2020-06-10 godzina: 10:00

Termin składania ofert: 2020-06-15 godzina: 10:00


Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (2)