Data ogłoszenia: 2020-05-29
Nr postępowania: AZZP.243.036.2020
Nazwa postępowania: Dostawa oleju napędowego
Kategoria: Dostawy
Ogłoszenie:

Ogłoszenie nr 545226-N-2020 z dnia 2020-05-29 r.

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich:

Dostawa oleju napędowego

Termin składania ofert: 2020-06-08 godzina: 10:00

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (2)