Data ogłoszenia: 2020-06-04
Nr postępowania: AZZP.243.40.2020
Nazwa postępowania: Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Zarządzania
Kategoria: Dostawy
Ogłoszenie:

Ogłoszenie nr 547576-N-2020 z dnia 2020-06-04 r. 

Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Zarządzania UTP


Termin składania ofert: 2020-06-15 godzina: 10:00

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (1)