Data ogłoszenia: 2020-06-10
Nr postępowania: AZZP.243.38.2020
Nazwa postępowania: Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
Kategoria: Dostawy
Ogłoszenie:

Ogłoszenie nr 548888-N-2020 z dnia 2020-06-10 r. 

Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP


Termin składania ofert: 2020-06-22 godzina: 10:00

Dnia 17.06.2020 dodano odpowiedzi na pytania i modyfikację treści SIWZ

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (2)