Data ogłoszenia: 2020-06-18
Nr postępowania: AZZP.243.041.2020
Nazwa postępowania: Dostawa części do budowy prototypu sortera w ramach projektu "System cross-belt do zautomatyzowanego sortowania ładunków jednostkowych metodą dwuetapową
Kategoria: Dostawy
Ogłoszenie:

Ogłoszenie nr 549748-N-2020z dnia 2020-06-18 r.

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich: Dostawa części do budowy prototypu sortera w ramach projektu "System cross-belt do zautomatyzowanego sortowania ładunków jednostkowych metodą dwuetapową”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Termin składania ofert: 26.06.2020 r. godzina: 10:00

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (2)