Data ogłoszenia: 2020-07-06
Nr postępowania: AZZP.243.043.2020
Nazwa postępowania: Dostawa i montaż ściany multimedialnej
Kategoria: Dostawy
Ogłoszenie:

Ogłoszenie nr 558286-N-2020 z dnia 2020-07-06 r.

Dostawa i montaż ściany mulimedialnej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Termin składania ofert: 14.07.2020 r. godzina: 10:00


Dnia 08.07.2020 dodano odpowiedzi na pytania

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (1)