Data ogłoszenia: 2020-07-08
Nr postępowania: AZZP.243.048.2020
Nazwa postępowania: Dostawa napędu liniowego do budowy prototypu sortera w ramach projektu "System cross-belt do zautomatyzowanego sortowania ładunków jednostkowych metodą dwuetapową”
Kategoria: Dostawy
Ogłoszenie:

Ogłoszenie nr 559704-N-2020 z dnia 2020-07-08 r.

Dostawa napędu liniowego do budowy prototypu sortera w ramach projektu "System cross-belt do zautomatyzowanego sortowania ładunków jednostkowych metodą dwuetapową”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Termin składania ofert: 16.07.2020 r. godz. 10:00

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (1)