Data ogłoszenia: 2020-07-08
Nr postępowania: AZZP.243.049.2020
Nazwa postępowania: Dostawa części do budowy prototypu sortera w ramach projektu "System cross-belt do zautomatyzowanego sortowania ładunków jednostkowych metodą dwuetapową”
Kategoria: Dostawy
Ogłoszenie:

Ogłoszenie nr 559834-N-2020 z dnia 2020-07-08 r.

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich: Dostawa części do budowy prototypu sortera w ramach projektu "System cross-belt do zautomatyzowanego sortowania ładunków jednostkowych metodą dwuetapową”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy


Termin składania ofert: 17.07.2020 r. godz. 10:00

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (2)