Data ogłoszenia: 2020-07-13
Nr postępowania: AZZP.243.052.2020
Nazwa postępowania: Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej UTP w ramach projektu: „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Operacja współfinansowana przez Unię Europejską w
Kategoria: Dostawy
Ogłoszenie:
Ogłoszenie nr 561191-N-2020 z dnia 2020-07-13 r.
Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej UTP w ramach projektu: „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Operacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach działania WSPÓŁPRACA objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 „Innowacyjny model współpracy producentów rolnych w ramach krótkich łańcuchów dostaw”. Nr umowy o przyznaniu pomocy: 00015.DDD.6509.00039.2018.02

Termin składania ofert: 2020-07-21 godzina: 10:00

Dnia 15.07.2020 dodano Odpowiedzi na pytania i Modyfikację treści SIWZ

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (2)