Data ogłoszenia: 2020-07-15
Nr postępowania: AZZP.243.042.2020
Nazwa postępowania: Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla Jednostek Organizacyjnych UTP w Bydgoszczy.
Kategoria: Dostawy
Ogłoszenie:

Ogłoszenie nr 562110-N-2020 z dnia 2020-07-15 r.

Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla Jednostek Organizacyjnych UTP w Bydgoszczy.

 Termin składania ofert: 2020-07-23 godzina: 10:00

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (2)