Data ogłoszenia: 2020-07-17
Nr postępowania: AZZP.243.054.2020
Nazwa postępowania: Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP
Kategoria: Dostawy
Ogłoszenie:

Ogłoszenie nr 563477-N-2020 z dnia 2020-07-17 r. 

Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych UTP


Termin składania ofert: 2020-07-27 godzina: 10:00

Dnia 22.07.2020 dokonano modyfikacji treści SIWZ

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (2)