Data ogłoszenia: 2020-07-23
Nr postępowania: AZZP.243.058.2020
Nazwa postępowania: Dostawa laptopów dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej
Kategoria: Dostawy
Ogłoszenie:

Ogłoszenie nr 565551-N-2020 z dnia 2020-07-23 r. 

Dostawa laptopów dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej


Termin składania ofert: 2020-07-31 godzina: 10:00

Dnia 28.07.2020 dodano odpowiedzi na pytania i modyfikację treści SIWZ

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (2)