Data ogłoszenia: 2020-07-31
Nr postępowania: AZZP.243.051.2020
Nazwa postępowania: Zakup energii elektrycznej dla Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r
Kategoria: Dostawy
Ogłoszenie:
Postępowanie prowadzone za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem:

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (0)